Pracownicy Pracowni prowadzą ekspertyzy i badania w bardzo szerokim zakresie. Odbiorcy naszych usług to przedsiębiorstwa turystyczne sektora prywatnego i państwowego, a także organy administracji samorządowej i rządowej oraz administracja turystyczna. Oferujemy:
• badania zachowań, preferencji i gustów wybranych segmentów turystów (rynku),
• opracowywanie strategii marketingowych,
• projektowanie produktów turystycznych,
• pomoc inwestorom przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w turystyce,
• opracowywanie strategii rozwoju firm turystycznych,
• opracowywanie strategii rozwoju produktu turystycznego na wybranych obszarach,
• projektowanie struktur organizacyjnych,
• przygotowanie planów zagospodarowania turystycznego terenów,
…oraz pracowników nauki, którzy tylko czekają na praktyczny problem do rozwiązania.
 

 

Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony