Pracownia Gospodarki Turystycznej

Pracownia Gospodarki Turystycznej specjalizuje się w prowadzeniu na terenie kraju badań związanych wieloaspektowo z obecnie prowadzoną i potencjalną przedsiębiorczością w szeroko rozumianym obszarze turystyki. Wykonuje także niezależne od badań raporty, dokumentujące stan spraw w interesującym Zleceniodawcę czasie i zakresie.  Doświadczone zespoły ekspertów – praktyków i naukowców Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – realizują projekty indywidualizowane pod kątem potrzeb zarówno sektora publicznego, jak i niepublicznego, działalności komercyjnej i przedsięwzięć non-profit.

 

Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony
Kliknij, aby przejść do strony